Steenstrips op buitenisolatie zijn populair!

Mike avatar

Mike op 20-10-2015

Momenteel groeit het gebruik van steenstrips op isolatie als toepassing van buitengevelisolatiesystemen hard. Niet onlogisch, want zij zorgen voor een gelijkwaardig thermisch isolatieniveau zonder het esthetische aspect ervan te raken. Niet alleen de technische- en esthetische overwegingen kunnen van invloed zijn op de keuze; ook de milieu-impact kan van invloed zijn op de ontwerpkeuzes. Aan de hand van een WTCB-studie rond de milieu impact van steenstrips op isolatie schreven wij dit artikel.

Steenstrips buitenmuur

Opzet van de studie

Het doel van de studie was om te vergelijken hoe de milieu-impact van steenstrips zich verhoudt ten opzichte van traditionele gevelsystemen zoals spouwmuurisolatie en ETICS, oftewel bepleistering op buitenisolatie.

Deze vergelijking gebeurde middels de levenscyclusanalyse. Dit is een techniek waarbij de milieu-impact van een product of gebouwelement beoordeeld kan worden over de volledige levenscyclus.

Als eenheid voor de vergelijking werd uitgegaan van 1 m² van de buitengevelisolatiesystemen over een periode van 60 jaar.

Het referentiesysteem, bestaande uit op de buitenisolatie verlijmde steenstrips van gebakken klei met een dikte van 2,2 centimeter, werd vergeleken met zowel een traditionele geïsoleerde spouwmuur met een luchtspouw, als met bepleistering op de buitenisolatie (ETICS).

Vereiste isolatiedikte

Om de vereiste isolatiedikte te bepalen werd uitgegaan van een draagstructuur met een warmteweerstand van 0,39 m² K/W. Voor ieder alternatief werden er tevens meerdere varianten bestudeerd. Er werd dan bijvoorbeeld een ander isolatiemateriaal gebruikt of werden gevelstenen met verschillende diktes ingezet.

Ten slotte werd ook de impact van een eventuele vervanging van de steenstrips of het pleister bestudeerd.

De volledige studie en bijbehorende resultaten zijn te vinden op de website van het WTCB.


Laat een reactie achter, vinden we leuk!